***คำแนะนำ ก่อนทำตามเทคนิคการซื้อขาย ในหัวข้อนี้

      ต้องอ่านเนื้อหา 4.การบริหารเงินลงทุนให้ปลอดภัย(Money Management)    

 

แบบที่ 1 เทรดแบบความเสี่ยงต่ำ

เทรดในบัญชี Cent คือ บัญชี Micro 

จากการคำนวณ เงินทุนและขนาดออเดอร์ ที่ปลอดภัย สรุปผลได้ ดังนี้

ถ้าเงินทุน 3,400 บาท(ประมาณ 100 ดอลลาร์)

ฝากในบัญชีประเภท Cent จะได้กลายเป็น 10,000 Cent

และเลือก Leverage 1:1000

สามารถเปิดออเดอร์ครั้งละ 0.01 Lot ได้สูงสุด 300 ครั้ง

สามารถเปิดออเดอร์ครั้งละ 0.05 Lot ได้สูงสุด 60 ครั้ง

สามารถเปิดออเดอร์ครั้งละ 0.10 Lot ได้สูงสุด 30 ครั้ง

 

จุดเข้า ออเดอร์ Buy

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Buy เมื่อ MACD อยู่ด้านบน และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางขึ้น ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Buy

ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.05 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.05x400 = 20 USC(Cent)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งลงเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

  ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.05x200 = 10 USC(Cent)

 

 

จุดเข้า ออเดอร์ Sell

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Sell เมื่อ MACD อยู่ด้านล่าง และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางลง ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Sell

ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งลงไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.05 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.05x400 = 20 USC(Cent)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

  ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.05x200 = 10 USC(Cent)

 

 

แบบที่ 2 เทรดแบบความเสี่ยงปานกลาง 

เทรดในบัญชีดอลลาร์ เช่น Premium หรือ Pro

จากการคำนวณ เงินทุนและขนาดออเดอร์ ที่ปลอดภัย สรุปผลได้ ดังนี้

ต้องฝากเงินขั้นต่ำ 34,000 บาท(ประมาณ 1,000 ดอลลาร์)

ฝากในบัญชีประเภท Premium หรือ Pro

และเลือก Leverage 1:1000

สามารถเปิดออเดอร์ครั้งละ 0.01 Lot ได้สูงสุด 30 ครั้ง

 

จุดเข้า ออเดอร์ Buy

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Buy เมื่อ MACD อยู่ด้านบน และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางขึ้น ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Buy

ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.01 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.01x400 = 4 USD(Dollar)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งลงเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

  ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.01x200 = USD(Dollar)

 

 

จุดเข้า ออเดอร์ Sell

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Sell เมื่อ MACD อยู่ด้านล่าง และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางลง ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Sell

ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งลงไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.01 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.01x400 = 4 USD(Dollar)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

  ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.01x200 = USD(Dollar)

 

 

แบบที่ 3 เทรดแบบความเสี่ยงสูง 

เทรดในบัญชีดอลลาร์ เช่น Premium หรือ Pro

จากการคำนวณ เงินทุนและขนาดออเดอร์ ที่ปลอดภัย สรุปผลได้ ดังนี้

ต้องฝากเงินขั้นต่ำ 17,000 บาท(ประมาณ 500 ดอลลาร์)

ฝากในบัญชีประเภท Premium หรือ Pro

และเลือก Leverage 1:1000

สามารถเปิดออเดอร์ครั้งละ 0.01 Lot ได้สูงสุด 15 ครั้ง

 

จุดเข้า ออเดอร์ Buy

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Buy เมื่อ MACD อยู่ด้านบน และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางขึ้น ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Buy

ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.05 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.01x400 = 4 USD(Dollar)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งลงเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

  ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.01x200 = USD(Dollar)

 

 

จุดเข้า ออเดอร์ Sell

เมื่อพิจารณาในไทม์เฟรม M15 

เราจะกด Sell เมื่อ MACD อยู่ด้านล่าง และ เส้น EMA 25 ตัด EMA 50 ในทิศทางลง ดังรูป

จุดออก ออเดอร์ Sell

ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งถูกทาง คือ ราคาวิ่งลงไปเรื่อยๆ

หากเราเข้าออเดอร์ ขนาด 0.01 Lot

และตั้ง Take Profit ไว้ที่ 400 จุด

เราจะได้กำไร 0.01x400 = 4 USD(Dollar)

 

แต่ถ้าเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาวิ่งผิดทาง คือ ราคาวิ่งขึ้นเรื่อยๆ

มีทางแก้ 2 ทาง

1.ค้างออเดอร์ไว้ก่อน เพราะเราเปิดออเดอร์ตามสัดส่วนที่ปลอดภัย

ไปรอแก้ตัวในออเดอร์ต่อไป เมื่อเกิดจุดตัดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

2.ยอมขายขาดทุน(Cut Loss) หากราคาผิดไปจากจุดที่ซื้อครบ 200 จุด

   ซึ่งเราจะขาดทุนเพียง 0.01x200 = USD(Dollar)

 

 

ขอให้ทุกท่านโชคดี มีกำไร รวยๆ กันทุกคน

  

หน้าหลัก