IC Markets 

 

ขั้นตอนการฝากเงินเข้า IC Markets ผ่านธนาคารออนไลน์ของไทย

 

1.เข้าเว็บไซต์ IC Markets เพื่อล๊อคอินเข้าระบบ คลิ๊กที่นี่ 
   กรอก Username&Password แล้วกด "ล๊อคอิน"

 

 

2.คลิ๊กที่ "ฝาก"

 

 

3.คลิ๊กที่ "ฝากเงินตอนนี้ผ่าน Thai Internet Banking"

 

 

4.คลิ๊กเลือก ชื่อธนาคารที่ต้องการใช้ฝากเงิน

 

 

5.คลิ๊กเลือก เลขบัญชีเทรด FOREX ที่ต้องการฝากเงินเข้า

   แล้วกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก และคลิ๊กที่ "ดำเนินการต่อ"

 

 

6.ระบบจะพามาที่หน้าเว็บธนาคารออนไลน์ กรอก User ID และ Password ของธนาคารออนไลน์ แล้วคลิ๊กที่ "Log On"

 

 

7.คลิ๊กเลือก เลขบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้ตัดเงิน เพื่อฝากเข้าบัญชีเทรด FOREX แล้วคลิ๊กที่ "Next"

 

 

8.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากธนาคารทาง SMS ให้ถูกต้อง แล้วคลิ๊กที่ "Confirm"

 

 

9.คลิ๊กที่ "Log off and go back to payee's website" ก็เสร็จขั้นตอนการฝากเงิน

 

 

10.รอเงินเข้าบัญชีเทรด FOREX ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หากเกิน 1 ชั่วโมงเงินยังไม่เข้าบัญชีเทรด FOREX

    สามารถแจ้งฝ่ายดูแลลูกค้า คลิ๊ก หรือส่งอีเมลเป็นภาษาไทย ไปที่ rm@icmarkets.com

 

  • สอบถามเพิ่มเติมการใช้งานโบรกเกอร์ IC Markets ติดต่อที่นี่ คลิ๊ก
  • หากมีคำถาม ส่งอีเมล เป็นภาษาไทยได้ มีคนไทยตอบ ส่งไปที่ rm@icmarkets.com
  • ขั้นตอนการเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ IC Markets คลิ๊ก

 

หน้าแรก