Exness 

 

วิธีฝากเงินเข้า Exness ผ่านธนาคารออนไลน์ของไทย 

 

1.คลิ๊กที่ "ฝากเงิน" ไปยังบัญชีเทรดที่ต้องการฝากเงินเข้า ตามรูปด้านล่างนี้

 

 

2.คลิ๊กที่ "ธนาคารไทยพาณิชย์"

 

 

3.กรอกจำนวนเงินบาท ที่ต้องการฝาก กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องกรอกเครื่องหมาย ","

 

 

4.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิ๊กที่ "ยืนยันการชำระเงิน"

 

 

5.ระบบจะพามาที่หน้าเว็บธนาคารออนไลน์ กรอก Username และ Password ของธนาคารออนไลน์ แล้วคลิ๊กที่ "Submit"

 

 

6.คลิ๊กที่ "Submit"

 

 

7.คลิ๊กที่ "Pay"

 

 

8.คลิ๊กที่ "Submit"

 

 

9.กรอกเลขรหัส OTP ที่ได้รับทาง sms แล้วคลิ๊กที่ "Submit"

 

 

10.ถ้าฝากเงินเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ "Payment Success" ดังรูปด้านล่าง

    ให้คลิ๊กที่ "BACK TO MERCHANT"

 

 

11.กลับไปยังหน้าเว็บของ Exness เงินจะเข้าบัญชีเทรดเรียบร้อย โดยปกติเงินจะเข้าทันที

 

 

12.โดยปกติเงินจะเข้าทันที หากเกิน 1 ชั่วโมงเงินยังไม่เข้าบัญชีเทรด FOREX

    สามารถติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Exness ติดต่อที่นี่ คลิ๊ก

 

 ขั้นตอนการเปิดบัญชีเทรด FOREX กับโบรกเกอร์ Exness คลิ๊ก